Müzayede Kuralları

Victorian Antique Müzayede olarak, www.victorian.muzayede.com adresinde düzenlediğimiz online müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

1-VİCTORİAN ANTİQUE satıcı için bir aracı olup elektronik ortamda anında ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanır. Müzayedemizde uygulanan komisyon oranı %10, KDV oranı ise %18'dir. Ödeme süresi müzayede bitiminden sonra 7 (yedi) iş günüdür, ödemelerde o günkü "TC Merkez Bankası" döviz kuru esas alınır. Satın alınan eşyanın bedeli havale/eft yoluyla peşin olarak ödenir. Müzayede sonrası "SATIŞ İPTALİ, CAYMA HAKKI veya ALIMDAN VAZGEÇME" söz konusu değildir, cezai şart olarak %30 aracılık hizmeti uygulanır. Alıcı, müzayede katılımı neticesinde vermiş olduğu peyden / yapmış olduğu tekliften kesinlikle sorumludur.

2-Ödemesi gerçekleşmeyen hiçbir eser alıcıya teslim edilmez. Satın alınan eserin bedeli 7 gün içerisinde tam olarak ödenmediği takdirde VİCTORİAN ANTİQUE satış akdini feshe ve hukuki yollara başvurarak uğradığı bilcümle zarar ve ziyanlarını müzayede tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. VİCTORİAN ANTİQUE`nin sair dava ve talep hakları saklıdır. Alıcı her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez.

3-VİCTORİAN ANTİQUE müzayedelerinde satışa sunulan eserler 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na göre T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze uzmanlarınca kontrol edilerek onaylanmakta, yasa kapsamına giren ve gerek görülenlere ise belge verilmektedir.

4-Müzayede katalogunda yer alan "Eserin Değer Ortalaması / Tahmini Fiyatı" uzman  görüşleri ile benzer özelliklere sahip eserlerin uluslararası sanat piyasası ve geçmiş yurtiçi / yurtdışı müzayede ve sergilerdeki sunum ve satış sonuçları baz alınarak tespit edilmiş bilgi amaçlı global değer ortalamasıdır. Bu değerlendirmede ayrıca eserin kondisyonu, enderliği, kalitesi, provenans ve referans bilgileri de dikkate alınır.

5-Müzayede ile satışa sunulan eserler önceden sergilenmektedir. Bu nedenle müzayededen eser satın alanların önceden eserleri görmüş ve incelemiş oldukları kabul edilir. Tüm eserler “haliyle” satışa sunulur ve eserlerin açıklamalarına haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Alıcı tüm eserlerin “haliyle” satışa sunulduğunu, satılan eseri evvelden yeterince incelediğini / kontrol ettiğini ve borçlar kanununun 198. ve 223.maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Alıcı, satış gerçekleştikten sonra eserde herhangi bir kusur, restorasyon, tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinden dolayı itirazda bulunamaz. VİCTORİAN ANTİQUE satılan malın tekellüfü ile mükellef değildir ve bu konuda gelecekte herhangi bir itiraz ve talepte bulunulamaz. Alıcı bu durumları peşinen kabul eder ve sonradan firmamıza herhangi bir talepte bulunamaz.

6-Müzayede katalogunda yer alan beyanlar, açıklamalar, tanımlar, her türlü ilan ve tüm bilgiler sadece uzmanların kanaati, yorumu ve kaynaklardan alınan bilgiler olup taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder ve kurumumuzdan herhangi bir talepte bulunamaz.

7-Müzayede katalogunda yayınlanan yazı, makale, açıklama ve görseller yazılı izin olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz, kullanılamaz. VİCTORİAN ANTİQUE AYŞE AVCI bu sebeple kendi belirlediği veya belirleyeceği herhangi bir ücret, telif hakkı ve tazminat talep edebilir.

8-Online Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orjin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında VİCTORİAN’ın satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

9-Müzayedeye çıkarılan eserin bedelinin arttırılmasına muhammen bedelin daha eksiği ile ya da teklif usulü  başlanabilir. Rezerv fiyatını geçmeyen eserin satışı gerçekleşmez.

10-Müzayede, TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun’nun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Ayrıca, 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine VİCTORİAN ANTİQUE ’nin rücu hakkı saklıdır.

11-Müzayede katılımcısının Victorianmuzayede web sitesi üyelik bilgileri, kayıt formu ve diğer katılım sözleşmelerinde belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine yapılan bildirim ve tebligatların verilen bilgilerdeki eksiklik, yanlışlık ve değişiklik nedeniyle ya da diğer sebepler ile geç ulaşmasından ya da ulaşamamasından VİCTORİAN ANTİQUE sorumlu değildir.

12-Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve online müzayedeye katılan herkes bu şartların ve kuralların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin fimamıza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabul etmiş sayılır. Müzayede veya satış duyurusu yapıldıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcı ve satıcılara yansıtılacak, VİCTORİAN ANTİQUE kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır. Doğabilecek uyuşmazlıklarda ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13- VİCTORİAN müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.

14-   VİCTORİAN ANTİQUE şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca VİCTORİAN ANTİQUE hakkında satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218 maddelerinde istenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.

15- Online Müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatıdır.

16- Online müzayede eserleri sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

17- Müzayede sonucunda almış olduğunuz eserlerin kargo ücreti alıcıya ait olup gönderi esnasında esere gelebilecek zarardan firmamız sorumlu değildir.

18-Online müzayedelerimiz belirtilen tarihte ve belitrilen saatte canli olarak bitecektir. Canlı müzayede başladığı zaman sırayla satışa çıkan esere teklif verilebilir ,daha sonraki eserlere teklif verilemez.

19- Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün verilen bilgilerindeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve kargodaki gecikmeler nedeniyle Müzayede katılımcısına geç ulaşmasına VİCTORİAN ANTİQUE sorumlu değildir.